Gizlilik politikası başlığı altında işbu Gizlilik Poliçesin de;

  Web sayfamız ile yapılan alışverişlerde misafirlerimizin vermiş olduğu kişisel bilgilerin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulaması açıklamaktadır. Gizlilik şartları web sayfasının bütün bölümlerinde geçerlidir.

  Web adresini kullanarak, gizliliğe ilişkin yükümlülüklere ve uygulamalara sadık kalacağımızı peşinen beyan ve taahhüt etmektesiniz. Web sayfası üzerinden tur ve otel   rezervasyonları yapmak için tercih etmenize neden olan güven duygusu bizler için çok önemlidir. Bu nedendir ki kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini önemle muhafaza etmekteyiz.

   Rezervasyon sırsında vermiş olduğumuz bilgileri, adli soruşturmalar, celp ve mahkeme kararları dışında hiçbir iletişim bilginizi ve kredi kartı bilginizi paylaşmamaktayız. Bize sunmuş olduğunuz kişisel bilgilerinizi güvence altında tutmak amacıyla iş sistemleri, prosedürleri uygulamalarını uygulamaktayız. Sizlerin site üzerinden bize sağladığınız tarafımızca depolanmakta. Bu şekilde elde edilen bilgiler tamamen sizlerin özgür iradesi ile tarafımıza sağlanmaktadır. Bu kişisel bilgileri verip vermemekte serbestsiniz. Ancak sizlere daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmemiz için, sizlerden talep edilen bilgileri eksiksiz bir şekilde vermenizi öneririz. Ancak istediğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gerçekleşmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bilgilerin eksiksiz ve doğru olup olmadığı sizlerin sorumluluğundadır. Yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermeniz durumunda talebinizin geçerliliğimi ve bizim size karşı olan sorumluluklarımızı ve siparişe dayalı hizmet talep haklarınızı etkileyecektir. Bu tarz bir durumda firma sahibi hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi vermeniz durumunda firma sahibi bir zarara uğradığı takdirde, bu zararı tazmin etmekle yükümlü olacaksınız.

   Site kullanıcılarıyla ilgili olarak elde edilmiş olan veriler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özenle korunmaktadır. Bu bilgiler ancak, kullanıcımızın istediği hizmetleri eksiksiz yerine getirmek amacıyla ve gerektirdiği ölçüde ve sadece yetkili personelimiz tarafından ulaşılabilmektedir. Yasal bir zorunluluk olmadıkça kullanıcı bilgileri herhangi bir kişi veya kurumla paylaşılamaz.

   Gizlilik Poliçesi bu site üzerinden yayınlanmak suretiyle herkesin erişimi ve incelenmesi mümkün kılınmış olan Gizlilik Poliçesi ayrıca, müşterilerle ve kullanıcılarla önceden yapılmış veya ilerde yapılacak olan her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Firma sahibi Gizlilik Poliçesi üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler web sayfasından yayınlandıktan sonra geçerlilik kazanır. Site sahibi herhangi bir değişiklik durumunda, değişiklik yapmadan önce veya yaptıktan sonra kullanıcılara yaptığı veya yapacağı değişikliği haber vermekle yükümlü değildir. Gizlilik Poliçesinin geçerli olan son halinin takip edilmesi kullanıcıların sorumluluğundadır.

   İşbu Gizlilik Şartları, Kullanım Şartları ile bir bütündür, birlikte yorumlanmalıdır.

Web sayfamızı kullanarak ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

 

 PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

1-ÖDEMELER:
ARezervasyon anında istenilen hizmet bedelin en az %50 si (kaparo), geriye kalan bakiyenin ise istenilen hizmetin başlamasından en geç 7 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Bahsedilen süreler içerisinde ödemeler gerçekleşmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilecektir. Bu durumda toplam tur bedelinin %35 i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilecektir. Ayrıca ön ödeme (kaparo) olarak alınan bedel, tura katılım güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.

BTüketici, paket tur sözleşme bedelini, nakit, kredi kartı veya acentenin belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/HAVALE yolu ile ödeyebilir.

2-PAKET TUR İPTALİ-DEĞİŞİKLİKLER:

ASeyahat acentesi gereken özeni göstermesine rağmen yeterli yolcu sayısı oluşmaması, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş ihtimali, öngörülmez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı tur tarihinden 3 gün önce iptal edilebilir veya tehir edebilir. Böylesi bir durumda tüketici, aşağıdaki belirtilen haklardan birisini kullanabilir.

1Acenta tarafından sunulan, eş değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.

2Daha düşük fiyatta bir paket tura katılmasında ücret farkı kendisine iade edilmesi şartıyla paket tura katılma.

3Sözleşmeden dönülmesi durumunda, Acente tüketicinin ödemiş olduğu bedeli herhangi bir kesinti yapmadan en geç 7 gün içinde yapmak durumundadır.

BTüketici indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken Rezervasyon indirimli ürünü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse, gezi bedelinin tamamını GOLDBUS TRAVEL acentesine kabul eder ve taahhüt eder.

CTüketici; indirimli satış döneminde satın alınmış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yapmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliğini kabul eder.

DTüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye, sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmemesi durumunda, acente, tüketici adına yapılmış olan rezervasyon hizmetlerini 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde, tüketiciye herhangi bir bedel iadesi yapılmaz.

ESeyahat acentesi, gerekli gördüğü durumlarda paket tur başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içerisinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralamasını değiştirebilir.

Tüketici, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

NOT: Uçaklı programlarda hava yolu tarafından iptali yapılmadığı için rezervasyonun iptal ve iadesi söz konusu değildir.

 

3-PAKET TUR FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ:

   Acente, sözleşmede yer alan fiyatı; paket tur başlangıç tarihinden en az 20 gün önceden yazılı bir şekilde ya da kalıcı veri saklayıcı ile bildirmesi koşuluyla sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde aşağıdaki durumlarda değiştirilebilir.

1 Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişiklerden kaynaklanması.

2 Fiyat değişikliğinin hava alanı, sınır kapısı gibi yerlerde tahsis edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.

3Yakıt giderlerinde olağan dışı değişikliklerden kaynaklanan fiyat değişikliği.

4-GENEL HÜKÜMLER:

1Tura katılan tüketicinin 50cm*70cm ebatlarından büyük olmamak şartıyla 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 15 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır.

2Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu tüketiciye aittir.

3Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyalardan acente sorumlu tutulmaz.

4Kokan, akıcı, yanıcı ve patlayıcı, unsurları içeren veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ve kesici, delici, ateşli silahlar ve her türlü hayvan, seyahat acentesinin açıkça yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar. Kimlik ve ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

5Tüketiciye ait bagajların veya eşyalarının kaybı veya hasarı durumunda, seyahat acentesinin ağır kusurlarından doğmuş halinde, kaybolan veya hasar gören bagajın veya eşyanın veya içinde bulunan eşyalarının maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak acente tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Seyahat acentesi, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her tülü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

6Satın alınan hizmete vize hizmetleri dahil değildir. Seyahat acentesinin vize alma taahhüdü yoktur.

7Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

8Tüketicinin satın aldığı paket tur programında gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden seyahat acentesi sorumludur. Seyahat acentesi, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edilebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerinin tüketici tarafından alınıp kullanılması veya tüketilmesi, tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

9Tüketicinin, taahhüt edilen hizmetin kusurlu olduğu bahsiyle terk etmesi halinde, turu terk ettiği seyahat acentesi yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek durumundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış sayılır.

10Tüketici satın aldığı paket tur programını şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

11Seyahat acentesi ile tüketici arasında rezervasyon esnasında akit olunan iş bu sözleşme hükümleri, tüketici tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalamıştır.

12Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketiciler, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketicilerin seyahat acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve seyahat acentesinin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek durumunda kalması halinde, seyahat acentesinin sözleşmede imzası bulunan tüketicilere ödemiş olduğu fazla miktar için rucu hakkı mahfuzdur.

13Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. Ve 4. Kişi olarak kalmaları halinde uygulanır. Otelde konaklamalarında 0-6 yaş arası yatak verilmez. Ulaşım araçlarında 2 yaşını dolduran çocuklar için koltuk alma zorunluluğu bulunduğundan ücrete tabidir.

14Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özellikleri (yaş gibi) doğru olmadığının tespit edilmesi halinde, bu çocuklar için derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her türlü tazminde bulunacaktır.

5-MÜCBİR SEBEPLER:

   Olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, savaş, grev, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Yolcunun tura çıkmadan veya tur sırasında meydana gelebilecek yukarıda sayılan hallerde ve 1. Derece yakınlarının ya da kendisinin vefatı, ağır hastalık, kaza, tutuklama hallerinde programı değiştirmek veya tümü ile iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda iptal ve fesih kuralları uygulanır.

6-YETKİLİ MAHKEME:

 Paket tur sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; Türk Hukuku (iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve ilgili yasa yönetmelik hükümleri) uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde tüketici mahkemelerine ve/veya tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilirler. İş bu paket tur sözleşmesi 5 maddeden ve ekleri olan paket tur programı ve paket tur tanıtım broşürlerinden oluşup, taraflarca iki nüsha olarak hazırlanmış, okunmuş, kontrol edilmiş ve ……. /……./……. Tarihinde akdedilebilerek kabul edilmiş ve bir nüshası tüketiciye verilerek yürürlüğe girmiştir.

TUR İSMİ

 

 

KİŞİ SAYISI

 

 

GRUP LİDERİ

 

TC:

TURUN BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

 

TURUN BİTİŞ TARİHİ